Cennik

Honorarium za każdą usługę /porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, wezwani do zapłaty, wszelkiej korespondencji pozasądowej/ ustalam indywidualnie. Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma przede wszystkim stopień skomplikowania sprawy.

Przybliżoną cenę porady lub wysokość honorarium za prowadzenie sprawy, mogę określić jeszcze przed spotkaniem. Konieczne jest wówczas zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy. Istnieje możliwość zwięzłego opisania sprawy i przesłanie opisu drogą elektroniczną. Ostateczną decyzję w sprawie stawki adwokackiej, podejmuję jednak po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami.

Ustalając wysokość wynagrodzenia kieruję się oficjalnymi stawkami, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie /Dz. U. z 2015 r., poz. 1800/.

W przypadku, kiedy Klient skorzysta z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium adwokackiego.

Jestem otwarta na negocjacje z Klientem w zakresie ustalenia wysokości mojego honorarium.

Wynagrodzenie pobieram z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy. Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty, ustalane są indywidualnie.

Orientacyjną cenę porady lub wynagrodzenia za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.

Przejdź do Porady on line